MULTRA | マルトラ

検索メニューボタン
検索メニューボタン
検索メニューボタン

DAIKIN ENTRANCE CONTENTS

DAIKIN
2023

INSTALLATION

 • Art Direction / 
 • Movie Direction / 
 • Technical Direction / 
 • Graphic Design / 
 • Motion Design / 
 • Programming / 
DAIKINの企業情報や理念を紹介するタッチパネルコンテンツを制作

CREDIT

 • CLIENT
  DAIKIN
 • AGENCY
  TANSEISHA Co., Ltd.
 • CREATIVE DIRECTION
  TANSEISHA Co., Ltd.
 • DIRECTOR
  Hitoshi Morita
 • TECHNICAL DIRECTOR
  Takashi Suzuki
 • ART DIRECTOR
  Yasuo Tahira
 • PRODUCER
  Hiroshi Yamakawa
 •  
 • GRAPHIC DESIGNER
  Yasuo Tahira
 • MOTION DESIGNER
  Hitoshi Morita / Yuki Matsuoka / Taisei Yamashita
 • PROGRAMMER
  Takashi Suzuki
 •  
 • SOUND
  Satoshi Murai (MURAIMURA)