MULTRA | マルトラ

検索メニューボタン
検索メニューボタン
検索メニューボタン

MULTRA MOTION REEL

2024
CREDIT

 • Music:
  VIOLIN
  Takuto Yamada
 • TRUMPET
  Yusuke Orita
 • SAX
  Shunta Ebisutani
 • E.BASS
  Taiyo Higuchi
 • DRUMS
  Tsuzumi Noritomi
 • COMPOSER
  Zukio
 • MUSIC PRODUCER
  Taiyo Higuchi